PARQUET_PARSE

Parses Parquet data into an array of objects.

Syntax 

PARQUET_PARSE(text)

Usage examples 

Example 1

Input

1
{
2
"my_action": {
3
"base64_encoded_binary_data": "UEFSMRUEFRgVGEwVBhUAEgAAAAAAAAEAAAACAAAAFQAVFBUULBUGFRAVBhUGHDYAKAQCAAAAGAQAAAAAAAAAAgAAAAYBAgMkACaSARwVAhk1EAAGGRgCaWQVABYGFooBFooBJjwmCBw2ACgEAgAAABgEAAAAAAAZLBUEFQAVAgAVABUQFQIAAAAVBBU2FTZMFQYVABIAAAUAAABBbGljZQMAAABCb2IHAAAAQ2hhcmxpZRUAFRQVFCwVBhUQFQYVBhw2ACgHQ2hhcmxpZRgFQWxpY2UAAAACAAAABgECAyQAJsIDHBUMGTUQAAYZGARuYW1lFQAWBhawARawASbkAiaSAhw2ACgHQ2hhcmxpZRgFQWxpY2UAGSwVBBUAFQIAFQAVEBUCAAAAFQQVMBUwTBUGFQASAADNzMzMzMz0PwAAAAAAAAAAmpmZmZmZDUAVABUUFRQsFQYVEBUGFQYcGAiamZmZmZkNQBgIAAAAAAAAAIAWACgImpmZmZmZDUAYCAAAAAAAAACAAAAAAgAAAAYBAgMkACasBhwVChk1EAAGGRgFc2NvcmUVABYGFtoBFtoBJp4FJtIEHBgImpmZmZmZDUAYCAAAAAAAAACAFgAoCJqZmZmZmQ1AGAgAAAAAAAAAgAAZLBUEFQAVAgAVABUQFQIAAAAVABUOFQ4sFQYVABUGFQYcGAEBGAEAFgAoAQEYAQAAAAACAAAABgEGJr4IHBUAGSUABhkYB2VuYWJsZWQVABYGFlAWUCbuBzwYAQEYAQAWACgBARgBAAAZHBUAFQAVAgAAABUEGVw1ABgGc2NoZW1hFQgAFQIlAhgCaWQlGkysEyASAAAAFQwlAhgEbmFtZSUATBwAAAAVCiUCGAVzY29yZQAVACUCGAdlbmFibGVkABYGGRwZTCaSARwVAhk1EAAGGRgCaWQVABYGFooBFooBJjwmCBw2ACgEAgAAABgEAAAAAAAZLBUEFQAVAgAVABUQFQIAAAAmwgMcFQwZNRAABhkYBG5hbWUVABYGFrABFrABJuQCJpICHDYAKAdDaGFybGllGAVBbGljZQAZLBUEFQAVAgAVABUQFQIAAAAmrAYcFQoZNRAABhkYBXNjb3JlFQAWBhbaARbaASaeBSbSBBwYCJqZmZmZmQ1AGAgAAAAAAAAAgBYAKAiamZmZmZkNQBgIAAAAAAAAAIAAGSwVBBUAFQIAFQAVEBUCAAAAJr4IHBUAGSUABhkYB2VuYWJsZWQVABYGFlAWUCbuBzwYAQEYAQAWACgBARgBAAAZHBUAFQAVAgAAABbkBBYGJggW5AQUAAAoIHBhcnF1ZXQtY3BwLWFycm93IHZlcnNpb24gMTEuMC4wGUwcAAAcAAAcAAAcAAAAtQEAAFBBUjE="
4
}
5
}

Formula

PARQUET_PARSE(BASE64_DECODE(my_action.base64_encoded_binary_data))

Output

1
[
2
{
3
"id": 0,
4
"name": "Alice",
5
"score": 1.3,
6
"enabled": false
7
},
8
{
9
"id": 1,
10
"name": "Bob",
11
"score": 0,
12
"enabled": true
13
},
14
{
15
"id": 2,
16
"name": "Charlie",
17
"score": 3.7,
18
"enabled": true
19
}
20
]

Sample Actions 

Event Transform
PARQUET_PARSE
Event Transform
My Action

Select an Action to inspect.

You can also click "Copy Actions" and paste them in your Tines Story to see how they work.

Was this helpful?